Buďte u toho když
znovu ožívá areál
bývalé Tesly

O projektu

V rámci realizovaných dvou etap vzniklo celkem 196 bytových jednotek, 11 řadových domů a polyfunkční objekt - supermarket a parkovací dům. Vzhledem k úspěchu spouštíme předprodej dřevostavby viz. ceník.

VŠUDYPŘÍTOMNÁ ZELEŇ

Zeleň je jedním z charakteristických rysů celého projektu

  • vzrostlé stromy na novém náměstí s mobiliářem a zelenými odpočinkovými zónami, které se stane centrem čtvrti. Stromy působí jako přírodní a estetický prvek, dávají stín a zamezují negativnímu jevu tzv. městských tepelných ostrovů.
  • zelené partery domů
  • střecha supermarketu s extenzivní zelení
  • ozeleněné konstrukce parkovacích stání pro snížení přehřívání města v létě
  • komunitní zahrada, která pomáhá prohlubovat sociální vazby, zadržovat vodu v krajině a udržovat přirozené prostředí živočichů a rostlin

Územní
rozhodnutí

Akvizice
pozemku

Zahájení výstavby první etapy

Probíhá výstavba první etapy

Zahájení výstavby komerční budovy

Zahájení výstavby druhé etapy

Zahájení výstavby rodinných domů

Kolaudace bytového domu C

Kolaudace polyfunkčního objektu B

Rodinné domy a etapy D1-D3

Aktuální stav

Jak probíhá
výstavba Čtvrti Nová Tesla?

Podívejte se na sestřih momentů z průběhu proměny areálu v moderní městskou čtvrť.

Přehrát video

Architektonické řešení

Zachovali jsme to
nejlepší co z Tesly
zbylo

V rámci architektonického řešení celého území jsme považovali za podstatné ponechat symbolickou část původní továrny při životě a naopak pro ní nalézt využití, jenž je hodné budovy, která má svou historii pevně spjatou s Pardubicemi. Našli jsme partnera v Pardubické univerzitě, která zde vybuduje své zázemí pro jednu ze svých fakult, která vychovává hrdiny dneška, jenž se starají o naše zdraví. Jsme hrdi na to, že městský brownfield ožije.

Znovuvyužití brownfieldu je cesta k udržitelnému rozvoji města. Je nám ctí podílet se na obnově areálu pardubické Tesly. Navrhujeme novou čtvrť s odkazem na industriální minulost, rozvíjíme tradiční městskou strukturu vkládáním nových ulic, náměstí a pobytových ploch. Vytváříme podmínky pro kvalitní a dostupné bydlení spojené s výhodami lokality, jakými jsou nové dopravní napojení, přítomnost občanské vybavenosti či docházková vzdálenost historického centra.


Lukáš Pavlík a Tomáš Med, Med Pavlík architekti s.r.o.